Συρμοί & Αρθρωτά

Συρμοί & Αρθρωτά

Συρμοί & Αρθρωτά

 

 αρθρωτα συρμοι

 

 μοτοσυκλετα
 
 
               

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

  • 1. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος για την κατηγορία ΒΕ.
  • 2.Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος για την κατηγορία CΕ ή DE εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων( Σε περίπτωση που δεν γίνει έκδοση Π.Ε.Ι  τότε προϋποθέτει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του).
  • 3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας αυτοκινήτου Β (εφόσον αιτείται για την ΒΕ) και  φορτηγού C-C1 (για την CE-C1E) ή λεωφορείου D-D1 (για την DE-D1E).
  • 4.Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • 5.Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Ε’.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΣΕ CΕ-C1Ε - DE-D1E

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (πρέπει να είναι σε ισχύ

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος)

    Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 

7. Χαρτόσημο (e-paravolo) 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. (κωδικός 64)

    Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.

 

8. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός 28)

 

9. Παράβολο (e-paravolo) 10,00€ για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση/κωδικός 25)

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Πριν από τη συμμετοχή του στη πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και Σχολή Οδηγών.

2. Σε περίπτωση επανεξέτασης πρακτικής εκδίδεται νέο παράβολο.

3. Όλα τα παράβολα και το χαρτόσημο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ1357 Β΄), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β΄)] εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gsis.gr και μπορούν να εξοφληθούν στις τράπεζες και τα ταχυδρομεία με επιπλέον χρέωση 1,5€ ανά παράβολο ή μέσω e-banking ή μέσω χρεωστικής κάρτας. 

4. Η έναρξη των πρακτικών μαθημάτων γίνεται αφού εκδοθεί η καρτέλα υποψήφιου οδηγού από το Υπουργείο Μεταφορών. 

 

 

               
                                 
                                 

 

 


σχολή, οδηγων, θρακομακεδονες,στυλιδης

 

 header

 

 

 

 footer
                                                                                                                                                                                       
          Μαθήματα                                                                 Υπηρεσίες                                                 Χρήσιμα                                             Η Σχολή          
                                                                                                                                                                                       
          Μοτοσυκλέτα               Λεωφορείο                                                 Ανανεώσεις                                                 Οδική Ασφάλεια                                             Η σχολή          
          Αυτοκίνητο               Συρμοί & Αρθρωτά                                                 Άδειες ταξί                                                 Ενημερωθείτε                                             Ο εκπαιδευτής          
          Φορτηγό               Π.Ε.Ι.                                                 Ασφάλειες                                                 Νέα                                             Επικοινωνία          
                                                                                                                              Links                                             Όροι χρήσης          
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       

 

 footer
 
 footer     footer

 

 footer
     footer     footer            footer
 footer

 

 

© 2021 Στυλίδης Παύλος, σχολή οδηγών Αχαρνές all rights reserved • developed and powered by LOGIKON
3