Μοτοσυκλέτα

Μοτοσυκλέτα

Μοτοσυκλέτα

 

 

 μοτοσυκλετα

 

 

 μοτοσυκλετα
 
 
               

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

  • 1. Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 16ο έτος της ηλικίας του
  • 2. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. 185 συνεχόμενες μέρες , και για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).
  • 3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Ο ενδιαφέρομενος που θέλει να αποκτήσει αρχική άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω κατηγορίες με ηλικιακό περιορισμό ανά κατηγορία : 

 

KATHΓΟΡΙΑ ΑΜ  

 

 Κατώτατο όριο ηλικίας τα 16 έτη. 

• Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα : Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45km/h και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. To ελάχιστο όριο ηλικίας του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

 

 Κατώτατο όριο ηλικίας τα 18 έτη.

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125cm3 , μέγιστης ισχύος 11kW (14,75hp) και λόγω ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1kW/kg και μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποιίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15kW(20,12hp) (1kW=1,36hp) .

 

 

KΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

 

• Κατώτατο όριο ηλικίας τα 20 έτη.

• Δικαίωμα οδήγησηςγια μοτοσυκλέτες μέγιστου κυβισμού 400 cc

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

 

• Κατώτατο όριο ηλικίας τα 24 έτη. Ο χρόνος μειώνεται στα 22 έτη αν ο εξεταζόμενος είναι κάτοχος της κατηγορίας Α2 για 2 χρόνια. 

• Δικαίωμα οδήγησηςγια μοτοσυκλέτες μέγιστου κυβισμού 600 cc

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ-Α1-Α2-Α 

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 των κηδεμόνων του αιτούντος (εφόσον αιτείται για την κατηγορία ΑΜ ) εκτυπώστε την δήλωση εδώ

 

3. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος)

    Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 

7. Βιβλιάριο υγείας (ΑΜΑ) και ΑΜΚΑ του αιτούντος

 

8. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής με τις αποδείξεις πληρωμής των ιατρών.

 

    Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό οι δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου, το βιβλιάριο υγείας, το ΑΜΚΑ και το ποσό των 10 ευρώ.

    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος για σάκχαρο και ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος, οι οποίες να έχουν πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου).

    Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

9. Παράβολο (e-paravolo) 50,00€ για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης κατηγορίας (κωδικός 0021)

 

10. Ενοποιημένο παράβολο 48,00€ για την αρχική χορήγηση κατηγορίας Β,ΑΜ,Α1,Α2,Α (κωδικός 0032)

   

11. Παράβολο (e-paravolo) 15,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο) (κωδικός 2037)

 

12. Παράβολο (e-paravolo) 15,00€ για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση - κωδικός 2038) 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ-Α1-Α2-Α 

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδεια οδήγησης  

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος)

 

    Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

 

  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 

7. Χαρτόσημο (e-paravolo) 57,02€ για την επέκταση της κατηγορίας άδειας οδήγησης σε Β,ΑΜ,Α1,Α2,Α (κωδικός 0033)

 

8. Παράβολο (e-paravolo) 15,00€ για την θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο) (κωδικός 2037)

 

9. Παράβολο (e-paravolo) 15,00€ για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση - κωδικός 2038) 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ-Α1-Α2-Α ΣΕ Α1-Α2-Α 

 

 

1. Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

4. Φωτοαντίγραφο άδεια οδήγησης 

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος)

 

    Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

 

  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 

7. Ενοποιημένο παράβολο (e-paravolo) 57,02€ για την επέκταση της κατηγορίας άδειας οδήγησης σε Β,ΑΜ,Α1,Α2,Α (κωδικός 0033)

 

8. Παράβολο (e-paravolo) 15,00€ για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση - κωδικός 2038) 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΣΕ Α1 (ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 121)

 

 

Eπικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 - Εξουσιοδότηση (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

 

2. Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης (εκτυπώστε την αίτηση από εδώ)

 

 

 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

 

 

 

4. Φωτοαντίγραφο άδεια οδήγησης 

 

 

 

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος)

 

 

 

    Η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

 

 

 

  Αν ο αλλοδαπός αιτών υπήκοος είναι σπουδαστής μπορεί αντί για άδεια παραμονής να καταθέσει πρωτότυπη βεβαίωση της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

 

 

 

6. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

 

 

7. Βεβαίωση πραγματοποίησης πέντε (5) πρακτικών μαθημάτων με εκπαιδευτικό δίκυκλο αντίστοιχης κατηγορίας Α1. Η βεβαίωση χορηγείται μετά την τέλος την συμπλήρωση των μαθημάτων.

 

8. Παράβολο (e-paravolo) 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης ( κωδικός 0028) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Πριν από την συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο. και Σχολή Οδηγών. 

2. Σε περίπτωση επανεξέτασης θεωρητικής ή πρακτικής εκδίδεται νέο παράβολο. 

3. Όλα τα παράβολα και το χαρτόσημο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ1357 Β΄), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β΄)] εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gsis.gr και μπορούν να εξοφληθούν στις τράπεζες και τα ταχυδρομεία με επιπλέον χρέωση 2,00€ ανά παράβολο ή μέσω e-banking ή μέσω χρεωστικής κάρτας. 

4. Η έναρξη των θεωρητικώ μαθημάτων γίνεται μετά την έκδοση της καρτέλας υποψήφιου οδηγού από το Υπουργείο Μεταφορών. 

 

               
                                 
                                 

 

 


σχολή, οδηγων, θρακομακεδονες,στυλιδης

 

 header

 

 

 

 footer
                                                                                                                                                                                       
          Μαθήματα                                                                 Υπηρεσίες                                                 Χρήσιμα                                             Η Σχολή          
                                                                                                                                                                                       
          Μοτοσυκλέτα               Λεωφορείο                                                 Ανανεώσεις                                                 Οδική Ασφάλεια                                             Η σχολή          
          Αυτοκίνητο               Συρμοί & Αρθρωτά                                                 Άδειες ταξί                                                 Ενημερωθείτε                                             Ο εκπαιδευτής          
          Φορτηγό               Π.Ε.Ι.                                                 Ασφάλειες                                                 Νέα                                             Επικοινωνία          
                                                                                                                              Links                                             Όροι χρήσης          
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       

 

 footer
 
 footer     footer

 

 footer
     footer     footer            footer
 footer

 

 

© 2021 Στυλίδης Παύλος, σχολή οδηγών Αχαρνές all rights reserved • developed and powered by LOGIKON
3